รายชื่อศิษย์เก่า


ชื่อ-นามสกุล : นางสาว นัดธิดา พันธุ์ชัย (หน่อย)
ปีที่จบ : 2536   รุ่น : 19
อีเมล์ :
ข้อมูลการทำงาน
ชื่อบริษัท : บิ๊กซี สกลนคร
ตำแหน่ง : พนักงานอาวุโส
ที่อยู่ที่ทำงาน

: 1594/16 ถ.รอบเมือง ต.ธาตุเชิงชุม จ.สกลนคร 47220

วันที่บันทึกข้อมูล : 09 ส.ค. 2561,23:37 น.   หมายเลขไอพี : 223.24.147.97


กรอกรหัสเพื่อแก้ไขข้อมูล