ภาพกิจกรรม
กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา
 วันที่ 26 กรกฎาคม 2561
         ผู้อำนวยการโรงเรียน ดร. เอกชัย บุตรเเสนคม คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนร่วมสืบสานประเพณีในงานทำบุญวันเข้าพรรษา ประจำปี 2561 ร่วมกับชุมชุน ณ วัดศรีทัศน์ บ้านดงมะไฟ จังหวัดสกลนคร เพื่อส่งเสริมอนุรักษ์ วัฒนธรรมประเพณีไทย เเละส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่าง  ชุมชน วัด โรงเรียน
 
โพสเมื่อ : 09 ส.ค. 2561,11:01   อ่าน 838 ครั้ง