ภาพกิจกรรม
ข่าวสารฟ้าแดง ฉบับที่ 83: โครงการอบรมให้ความรู้ป้องกันโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และการสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีนHSK
โพสเมื่อ : 17 ต.ค. 2565,11:38   อ่าน 53 ครั้ง