ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
รับสม้ครนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 27-30 มีนาคม 2560
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  จำนวน  240 คน 
รับสมัคร  วันที่ 27-30 มีนาคม 2560 เวลา 08.30-16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ  ณ หอประชุมโรงเรียนดงมะไฟวิทยา
สอบวัดความรู้ วันที่ 1 เมษายน  2560 เวลา 09.00-12.00 น. 
ประกาศผลและรายงานตัว  วันที่ 5 เมษายน 2560 เวลา 09.00-16.30 น.
  มอบตัว วันที่ 19 เมษายน 2560 เวลา 09.00-16.30 น.
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  ่จำนวน 160 คน 
รับสมัคร  วันที่ 27-30 มีนาคม 2560 เวลา 08.30-16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ  ณ หอประชุมโรงเรียนดงมะไฟวิทยา
ประกาศผลและรายงานตัว  วันที่ 5 เมษายน 2560 เวลา 09.00-16.30 น.
  มอบตัว วันที่ 19 เมษายน 2560 เวลา 09.00-16.30 น.
หลักฐานการสมัคร 
1. สำเนาหลักฐานการจบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (กรณีสมัคร ม.1 ) / จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (กรณีสมัคร ม.4) หรือ หนังสือรับรองการเรียนนักเรียน (ปพ.7)  จำนวน 1 ฉบับ 
2. สำเนาทะเบียนบ้าน ตนเอง , บิดา , มารดา และผู้ปกครอง (กรณีบิดา-มารดาไม่พามาสมัคร)  จำนวนท่านละ 1 ฉบับ 
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ตนเอง , บิดา , มารดา และผู้ปกครอง (กรณีบิดา-มารดาไม่พามาสมัคร) จำนวนท่านละ 1 ฉบับ 
4. รูปถ่ายชุดนักเรียน ขนาด 1.5 นิ้ว จำนวน 1 รูป
สอบถามเพิ่มเติม  042-759107 , 0981963353 , 0928394965 , 0887959312
โพสเมื่อ : 16 ก.พ. 2560,00:00   อ่าน 1159 ครั้ง