ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศโรงเรียนดงมะไฟวิทยา เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้างสาขาวิชาเอกสังคมศึกษา
โพสเมื่อ : 02 มี.ค. 66
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2565
โพสเมื่อ : 02 ก.ย. 65
สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
โพสเมื่อ : 19 ส.ค. 64
บันทึกข้อความขอใช้แผนตามงบประมาณ
โพสเมื่อ : 28 ก.ค. 64
เอกสารการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการ 2564
โพสเมื่อ : 28 ก.ค. 64
แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2564
โพสเมื่อ : 28 ก.ค. 64
รายงานการสรุปผลและประเมินผลการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม 2563
โพสเมื่อ : 28 ก.ค. 64
ประกาศโรงเรียนดงมะไฟวิทยา เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานทำความสะอาดและพนักงานข
โพสเมื่อ : 10 พ.ย. 63
แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2563 โรงเรียนดงมะไฟวิทยา
โพสเมื่อ : 02 ต.ค. 63
ประกาศ การสรรหาและการเลือกคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
โพสเมื่อ : 01 พ.ค. 63
รับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2563
โพสเมื่อ : 19 มี.ค. 63
รายงานผลการดำเนินงานโครงการ ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2561
โพสเมื่อ : 29 ส.ค. 62
แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2562 โรงเรียนดงมะไฟวิทยา
โพสเมื่อ : 21 ส.ค. 62
ประกาศโรงเรียนดงมะไฟวิทยาเรื่อง ประกวดราคาจ้างโรงฝึกงาน แบบ ๑๐๒/๒๗ (ตอกเข็ม)
โพสเมื่อ : 30 พ.ย. 60
ประกาศโรงเรียนดงมะไฟวิทยา เรื่อง ประกวดราคาซื้องานซื้อพร้อมติดตั้งหลอดไฟ LED และเครื่องปรับอากาศ
โพสเมื่อ : 30 พ.ย. 60
ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) โรงฝึกงานแบบ ๑๐๒/๒๗ (ตอกเข็ม) โรงเรียนดงมะไฟวิทยา อำเภอ
โพสเมื่อ : 23 พ.ย. 60
กำหนดการสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2560
โพสเมื่อ : 05 ก.ย. 60
ประกาศ!ปิดเรียน3 วัน ระหว่างวันที่ 31 ก.ค.-2 ส.ค. 2560
โพสเมื่อ : 30 ก.ค. 60
ขอเชิญ ชวนศิษย์เก่า ผู้ปกครองนักเรียน ประชาชนในชุมชน และผู้มีจิตศรัทธาทุกท่าน ร่วมทำบุญทอดผ้าป่าสามั
โพสเมื่อ : 19 ก.พ. 60
รับสม้ครนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 27-30 มีนาคม 2560
โพสเมื่อ : 16 ก.พ. 60