ภาพกิจกรรม
กิจกรรมวันสุนทรภู่เเละวันภาษาไทยเเห่งชาติ
วันที่ 24 กรกฎาคม 2561
         กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยได้จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่เเละวันภาษาไทยเเห่งชาติ โดยมีท่านผู้อำนวยการ ดร. เอกชัยบุตรเเสนคมเป็นประธานในพิธีมีวัตถุประสงค์เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติประวัติสุนทรภู่ กวีเอกของโลก ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ฝึกฝน และแสดงความสามารถด้านภาษาไทย  อีกทั้งส่งเสริมผู้เรียนให้มีความสร้างสรรค์ และกล้าแสดงออก เห็นคุณค่าเเละความสำคัญของภาษาไทย
 
โพสเมื่อ : 09 ส.ค. 2561,10:48   อ่าน 2119 ครั้ง