คณะผู้บริหาร

ว่าที่ร้อยตรีปารเมศ เถายะบุตร
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายชาตรี ไตรยราช
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
เบอร์โทร : 0803634474
อีเมล์ : supanotty@gmail.com