กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นายรัชวุฒิ เกตวงษา
ครูชำนาญการพิเศษ
เบอร์โทร : 0612956646
อีเมล์ : Rachavut2503@hotmail.com

นายพหล สุขโข
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวจิดาภา ทัศคร
ครูผู้ช่วย
อีเมล์ : ringfingernn@gmail.com

นางสาวขวัญนภา จันทร์ทองศรี
ครูผู้ช่วย
เบอร์โทร : 0951690472
อีเมล์ : Muay_fisho@hotmail.com