กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาววราภรณ์ เกลี้ยงกลิ่น
ครู คศ.1
เบอร์โทร : 0928394965
อีเมล์ : poomjai21@hotmail.com

นายจิระ ราชโยธา
ครูชำนาญการ
เบอร์โทร : 0883080972
อีเมล์ : jira@prakru.ac.th

นางสาวสุภาวดี แก้วก่า
ครู คศ.1
เบอร์โทร : 0801775004
อีเมล์ : notty_sci@hotmail.co.th

นางสาวิตรี ท่อนทอง
ครู คศ.1
เบอร์โทร : 0968594099
อีเมล์ : sawitreemut29@gmail.com

นายธนพงศ์ จิตมาตย์
ครู คศ.1
เบอร์โทร : 0883396158
อีเมล์ : ta0840279113@gmail.com

นายรณชัย ปังอุทา
ครูผู้ช่วย
เบอร์โทร : 0912533722
อีเมล์ : Benzema_246@hotmail.com

นางสาวนฤมล ศรีเทียน
ครูอัตราจ้าง
เบอร์โทร : 0903515575
อีเมล์ : Nareumolsritean@gmail.com