ภาพกิจกรรม
กิจกรรมงานวันลอยกระทง
วันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 โรงเรียนดงมะไฟวิทยาร่วมกับเทศบาลตำบลดงมะไฟ จัดประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2561 โดยมีว่าทีร้อยตรีปารเมศ เถายะบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนดงมะไฟวิทยา ครูบุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน เข้าร่วมกิจกกรมในครั้งนี้ ซึ่งมีจุดประสงค์ เพื่อสืบสานและอนุรักษ์ประเพณีไทย รวมถึงเป็นการให้ความเคารพบูชาและขอบคุณน้ำที่อำนวยประโยชน์ ต่าง ๆต่อการดำเนินชีวิตของมนุษย์ รวมทั้งเป็นการขอขมาที่มนุษย์ได้ใช้ประโยชน์หรือทำความ เสียหายแก่น้้า อีกทั้งให้นักเรียนตระหนักถึงความสามัคคี
โพสเมื่อ : 26 พ.ย. 2561,09:40   อ่าน 896 ครั้ง