ภาพกิจกรรม
ข่าวสารฟ้า-แดง ฉบับที่93 : ประชุประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาและผู้นำชุมชนปรึกษาหารือเรื่องการจะทำบุญประทายข้าวเปลือกและผ้าป่าเพื่อการศึกษาและเพื่อหาเงินทุนในการจัดสร้างโดมอเนกประสงค์
โพสเมื่อ : 14 ธ.ค. 2565,19:02   อ่าน 60 ครั้ง